Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Dopuszcza ona rejestrację i obrót nasionami genetycznie zmodyfikowanymi. Podstawowym celem ustawy było dokonanie transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie, regulującej zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Celem ustawy jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Zakresem swej regulacji akt oddziałuje na podmioty prowadzące działalność w zakresie zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Zadaniem ustawy jest uporządkowanie naszego rynku pod względem obecności organizmów modyfikowanych. Wprowadzony został specjalny rejestr upraw, którego dotychczas nie było.

Ustawa dopuszcza rejestrację nasion genetycznie modyfikowanych, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski. Do tej pory w Polsce obowiązywał zakaz rejestracji i obrotu nasionami GMO.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 30 marca 2015 r.

Więcej informacji na stronie: www.prezydent.pl

Newsletter

Partnerzy

Copyright © 2016 Farma Leśmierz.
Polityka cookies | O nas | Produkty | Usługi | Hodowla | Referencje | Kontakt